Elektrik Üretimi

Elektrik Üretimi

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

Güneş enerjisi W/m2 birimi ile 1 m2 alana düşen Watt cinsinden enerji olarak gösterilir. Güneşten dünya üzerindeki 1 m2 yüzeye Watt olarak düşen bu enerji akışına “Güneş Işınımı” denir. Güneş Işınımın elektrik üretim potansiyeli güneş ışınımının yatay yüzeydeki yıllık elektrik üretim potansiyeli ile ölçülür ve kWh/m2/yıl cinsinden “Global Horizontal Irradiation”- Küresel Yatay Işıma olarak veya “Küresel Işınım Değeri” olarak tanımlanır. Dünya genelinde Küresel Işınım Değeri coğrafi konuma bağlı olarak 700-2800 kWh/ m2 arasında değişmektedir. Türkiye’de 1100-2000 kWh/m2 arasındadır. Doğal olarak Küresel Işınım Değeri ne kadar yüksek ise üretilecek elektrik enerjisi miktarı da o denli yüksek olacaktır.

Türkiye Solar Işınım Haritası

Güneş enerjisinden elektrik üretimi, fotovoltaik paneller tarafından gerçekleştirilir. Fotovoltaik paneller güneş ışınımı 
ile güneşten aldığı foton enerjisini doğru akım (DC) elektrik enerjisine dönüştürürler. Paneller tarafından elde edilen 
DC elektrik enerjisi akım çeviriciler (invertörler) aracılığı ile alternatif akıma (AC) çevrilerek, On-Grid (şebekeye bağlı) 
veya off-Grid (şebekeden bağımsız) olmak üzere kullanılabilir.

Sample title

On-Grid Sistemler

En çok kullanılan sistemdir. Ürettiği elektriği şebekeye veren sistemlerdir. Yalnızca gerekli yasal düzenlemelerin mevcut olması halinde bu sistemin kullanılması mümkündür. Ülkemizde de, 6094 sayılı kanun ile 2012 yılından itibaren On-Grid sistem kullanımına imkan tanınmıştır.

Sample title

Off-Grid Sistemler

Düşük tüketim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla veya şebekeye ulaşmanın çok zor ve maliyetli olduğu durumlarda kullanılır. Bu sistemlerde elektriğin depolanması için akü ve şarj kontrol üniteleri gibi ilave cihazlara ihtiyaç duyulduğundan maliyetleri yüksek olmakta ve bu nedenle de zorunlu durumlar dışında tercih edilmemektedirler.

Sample title

Izole Sistemler

Şebekeye bağlı ancak, tüm üretilen elektrik tüketimde kullanılacak şekilde dizayn edilmiş ve bu doğrultuda sistem ile şebeke arasında ara cihazlar gerektiren bir sistemdir. Üretilen enerji hiçbir şekilde şebeyeke verilmemektedir.

Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading